Gerovės konsultantai

Kas yra gerovės konsultantas? Gerovės konsultantų sąrašas ir kontaktai pateikti žemiau.

GEROVĖS KONSULTANTAS  specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Gerovės konsultantais gali būti:

1. Įgiję ne žemesnį nei bakalauro laipsnį šių krypčių mokymuose (pagal „Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose“, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075):

 •                        Sveikatos mokslų krypties: G01 Medicina, G04 Visuomenės sveikata, G06 Reabilitacija, G08 Slauga ir akušerija;
 •                        Socialinių mokslų krypties: J04 Socialinis darbas, J07 Psichologija.

2. Specialistai, baigę asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus ir turintys tai įrodantį dokumentą.

Pastaba: plačiau apie mokymus ir galimybę tapti gerovės konsultantais bus paskelbta vėliau.

Gerovės konsultantų pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti pirminį susitikimą, kurio metu, atliekant apklausą, įvertinti besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudaryti paslaugų teikimo planą.
 • Psichikos sveikatos poreikiai, psichologinės gerovės lygis ir rizikos veiksniai įvertinami remiantis Gerovės konsultantų centrų darbo ataskaitomis ir pildomų klausimynų bei skalių analize.
 • Kilus įtarimų, jog pasireiškia psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai, kuriems esant Gerovės konsultantas savo kompetencijų ribose negali padėti, rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, suteikti informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškinti šių paslaugų gavimo tvarką.
 • Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teikti įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais (plačiau apie paslaugas - 2 priedas) bei numatyta tvarka konsultacijų metu periodiškai atlikti emocinės būklės vertinimą.
 • Administruoti savo veiklą, t. y. pildyti paslaugų teikimo žurnalą, kuriame turi būti nurodomi paslaugų gavėjo duomenys, laikantis konfidencialumo užtikrinimo principų (5 priedas), atvykimo laikas, suteiktos konsultacijos trukmė, nuolat pildyti paslaugos gavėjo standartinės emocinės būklės vertinimo klausimynų rezultatus.
 • Prireikus nepriskirtais gerovės konsultanto kompetencijai klausimais rekomenduoti paslaugų gavėjams kreiptis į atitinkamos srities specialistą ar įstaigą.
 • Projekto laikotarpiu dalyvauti Gerovės konsultantų mokymuose ir supervizijose su patyrusiu specialistu. 

GEROVĖS KONSULTANTŲ PASLAUGOS TIKSLINĖ GRUPĖ

 • Gerovės konsultantų tikslinė grupė, arba klientai (toliau - paslaugos gavėjai) – tai suaugę asmenys nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Modelį ištobulinus ir išbandžius su suaugusiais asmenimis galima numatyti paslaugų teikimą ir vaikams nuo 16 metų. Tokiu atveju prieš teikiant paslaugas yra būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Klientai kreipiasi į Gerovės konsultantų centrą dėl paslaugų suteikimo patys arba pagal rekomendacijas. 


GEROVĖS KONSULTANTŲ KONTAKTAI

1. Nadežda Labutienė    Ignalinos r. 861928887 https://www.geroveignalinoje.lt
2. Žaneta Meidūnienė    Ignalinos r. 862228895 https://www.geroveignalinoje.lt
3. Fausta Cikanavičienė Jonavos r. 834920514 https://www.jonavosspc.lt
4. Dalia Gataveckienė Jonavos r. 834954722 https://www.jonavosspc.lt
5. Jolita Puidokienė    Joniškio r. 860488159 geroves.konsultantai@gmail.com
6. Jolita Rudienė Joniškio r. 862799069 geroves.konsultantai@gmail.com
7. Iveta Mikulskaitė-Plikienė Kalvarija 865939267 geroveskonsultantai@kalvarijaspc.lt
8. Greta Bendaravičienė, Kalvarija, 867406009, geroveskonsultantai@kalvarijaspc.lt.
9. Karolina Brazaitytė Kauno r. 867805419 karolina.brazaityte@kaunorvsb.lt
10. Skaidrė Kepalienė Kauno r. 867806931 skaidre.kepaliene@kaunorvsb.lt
11. Paulina Žarovaitė Kauno r. 867804021 paulina.zarovaite@kaunorvsb.lt
12. Eglė Liepinė Kazlų Rūda 860424857 http://gerovekazlurudoje.lt
13. Lijana Petreikienė   Klaipėdos r. 846453754 lijana.petreikiene@visuomenessveikata.lt
14. Greta Račkauskaitė Klaipėdos r. 865993739 greta.rackauskaite@visuomenessveikata.lt
15. Aistė Marozienė Pagėgiai 861469129 https://gerovepagegiuose.lt
16. Artūras Kerevičius Palanga 861747969 arturas.kerevicius@palangosspc.lt
17. Ginta Kazlauskienė    Skuodo r. 862019505 https://geroveskonsultantaiskuode.lt
18. Julita Šiemaitė    Skuodo r. 862019505 https://geroveskonsultantaiskuode.lt
19. Sonata Daukintienė    Šiaulių r. 865789227 geroves.konsultante@gmail.com
20. Danguolė Kraskauskienė    Šiaulių r. 860199876 geroves.konsultante@gmail.com
21. Rasa Gailienė    Šilalės r. 866476207  geroveskonsultantai@silale.lt
22. Raimonda Lekavičienė    Šilalės r. 864967445 geroveskonsultantai@silale.lt
23. Jurgita Juškienė    Telšių r. 862099140 https://gerovetelsiuose.lt
24. Eglė Bortnikienė   Vilniaus m. 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt
25. Lina Butvidienė   Vilniaus m. 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt

26. Asta Bečelienė, Vilniaus m., 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt

27. Aistė Aleckūnaitė, Vilniaus m., 860809733 geroves.konsultantai@vilnius.lt