2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės „Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Projektas

GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO SUKŪRIMAS (LT03-1-SAM-TF-002) 

 

  

AKTUALIJOS


Grįžti į peržiūrą

2020-05-01

Pasirašyta sutartis dėl projekto vykdymo

Vykdant projektą “GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO SUKŪRIMAS” 2020 m. vasario 27 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Centrinės projektų valdymo agentūros. Projekto trukmė – 45 mėn. 2020 m. gegužės 1 d. vykdant projektą buvo atlikti šie darbai: sukurta GEROVĖS KONSULTANTŲ MOKYMO PROGRAMA bei internetinė svetainė https://wellbeing-advisers.lsmuni.lt/.

 gerovės konsultanto paslaugų teikimo algoritmas (1).pdf


Grįžti į peržiūrą