2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės

„Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Projektas: GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO SUKŪRIMAS (LT03-1-SAM-TF-002) 

European Economic Area Financial Mechanism Programme 2014-2021 
Project: DEVELOPMENT OF A MODEL FOR EMOTIONAL WELL-BEING ADVISERS
(LT03-1-SAM-TF-002)

 

 

  

 

AKTUALIJOS


Grįžti į peržiūrą

2024-04-07

2024 m. balandžio mėn. pabaigoje mokymus baigia 2-oji Emocinės gerovės konsultantų laida!

Pernai spalio mėn. Lietuvos sveikatos mokslu universitete pradėjo mokytis antroji EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTŲ laida.
Mokymus tęsia – 56 dalyviai.
Po mokymų baigimo dalyviams bus suteikiamas pažymėjimas, leidžiantis teikti emocinės gerovės konsultavimo paslaugas kognityvine elgesio terapija (toliau – KET) paremtais metodais asmenims, susiduriantiems su emociniais ir psichologiniais sunkumais (patiriantiems streso sukeltų, lengvos depresijos ar nerimo simptomų).
Intensyvių studijų metu mokoma kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų ir struktūrizuotų žemo intensyvumo technikų taikymo metodikų, naudojamų gydant streso sukeltus sutrikimus, lengvus nerimo ir depresijos sutrikimus. Kurso dalyviai įgauna daug praktinių įgūdžių taikyti kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijas ir technikas, nagrinėjami klinikiniai atvejai, aptariamos diagnostikos, diferencinės diagnostikos problemos, gydymo taktikos parinkimo galimybės, intensyviai vyksta supervizijos.
Mokymo pabaiga netrukus – balandžio pabaigoje.
Mokymai dalinai finansuojami Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) 2014-2021 metų programos „Sveikata" priemonės „Konsultavimo paslaugos asmenims susiduriantiems su emociniais sunkumais (gerovės konsultantai) projekto lėšomis.
Siekiantieji mokytis gerovės konsultantais ateityje, kviečiame užpildyti šią formą https://forms.gle/qe63jQkCsVFFkbhn6Grįžti į peržiūrą