2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės

„Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Projektas: GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO SUKŪRIMAS (LT03-1-SAM-TF-002) 

European Economic Area Financial Mechanism Programme 2014-2021 
Project: DEVELOPMENT OF A MODEL FOR EMOTIONAL WELL-BEING ADVISERS
(LT03-1-SAM-TF-002)

 

 

  

 

AKTUALIJOS


Grįžti į peržiūrą

2023-09-13

KVIEČIAME MOKYTIS IR TAPTI EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTAIS!

Lietuvos sveikatos mokslu universitetas renka asmenų, siekiančių tapti EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTAIS mokymo grupę.
Po mokymų baigimo būtų suteikiamas pažymėjimas, leidžiantis teikti emocinės gerovės konsultavimo paslaugas kognityvine elgesio terapija (toliau – KET) paremtais metodais asmenims, susiduriantiems su emociniais ir psichologiniais sunkumais (patiriantiems streso sukeltų, lengvos depresijos ar nerimo simptomų).
Studijų metu bus mokoma kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijų ir struktūrizuotų žemo intensyvumo technikų taikymo metodikų, naudojamų gydant streso sukeltus sutrikimus, lengvus nerimo ir depresijos sutrikimus. Kurso dalyviai įgaus praktinių įgūdžių taikyti kognityvinės ir elgesio terapijos intervencijas ir technikas, taip pat bus nagrinėjami mokomieji klinikiniai atvejai, aptariamos diagnostikos, diferencinės diagnostikos problemos, gydymo taktikos parinkimo galimybės, vyks grupinės supervizijos.
Reikalavimai dalyviams: priimami turintys aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų srities (medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, slaugos, akušerijos studijų krypties) arba socialinių mokslų srities (socialinio darbo, psichologijos krypties) išsilavinimą. Pirmenybė teikiama turintiems nurodytą išsilavinimą: socialiniams darbuotojams, slaugytojams, psichologams (baigusiems kitą specializaciją nei klinikinė ar sveikatos psichologija). Taip pat pageidaujama, kad asmuo prireikus svarstytų galimybę įsidarbinti EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTU visuomenės sveikatos biuruose ar kitose įstaigose, įdarbinančiose EMOCINĖS GEROVĖS KONSULTANTUS.
Studijų apimtis 320 val. Planuojama, kad intensyvios studijos prasidės spalio mėn. antroje pusėje ir vyks iki 2024 balandžio mėn. Mokymus sudarys atskiri mokymų blokai, kurie vyks savaitgaliais arba vakarais. Taip pat vyks supervizijos grupėse.
Planuojama į nemokamas studijas priimti iki 30 dalyvių. Atrinktų dalyvių prašysime atsiųsti motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą, taip pat pakviesime į atrankos pokalbį.
Preliminari registracija užpildžius šią anketą: https://forms.gle/KNS5BpvYhgAsmBfU7
Mokymai finansuojami Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) 2014-2021 metų programos „Sveikata" priemonės „Konsultavimo paslaugos asmenims susiduriantiems su emociniais sunkumais (gerovės konsultantai) projekto lėšomis.
Nepatekusiems į nemokamas vietas galėsime pasiūlyti dalyvauti mokymuose sumažintu apmokėjimu.
Išsamesnė informacija bus pateikta www.gerovėskonsultantai.lt, teirautis el.paštu konsultacijos@psichoterapija.infoGrįžti į peržiūrą