2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės

„Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Projektas: GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO SUKŪRIMAS (LT03-1-SAM-TF-002) 

European Economic Area Financial Mechanism Programme 2014-2021 
Project: DEVELOPMENT OF A MODEL FOR EMOTIONAL WELL-BEING ADVISERS
(LT03-1-SAM-TF-002)

 

 

  

 

AKTUALIJOS


Grįžti į peržiūrą

2024-05-01

PROJEKTAS BAIGĖSI. DARBAI TĘSIAMI TOLIAU

Š.m. balandžio 30 d. baigėsi projektas "Emocinės gerovės konsultantų modelio diegimas Lietuvoje". Pagrindinis projekto rezultatas - nauja emocinės gerovės konsultantų paslauga Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje yra paruošti 85 emocinės gerovės konsultantai savarankiškam darbui su klientais. Taip pat parengta, pritaikyta ir išplėtota socialinių ir sveikatos mokslų srities specialistų mokymo programa „Emocinės gerovės konsultavimo pagrindai“, t.y. LSMU patvirtinti podiplominių studijų mokymo kursai (420 val.) emocinės gerovės konsultantų parengimui, kurie bus vykdomi pagal poreikį, bet ne dažniau negu 1 kartą metuose. Tokiu būdu bus užtikrintas mokymų programos ilgalaikis naudojimas ir specialistų rengimas.Grįžti į peržiūrą