2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės

„Gerovės konsultantų modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Projektas: GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO SUKŪRIMAS (LT03-1-SAM-TF-002) 

European Economic Area Financial Mechanism Programme 2014-2021 
Project: DEVELOPMENT OF A MODEL FOR EMOTIONAL WELL-BEING ADVISERS
(LT03-1-SAM-TF-002)

 

 

  

 

AKTUALIJOS


Grįžti į peržiūrą

2021-06-16

KAS GALI TAPTI GEROVĖS KONSULTANTAIS?

Gauname klausimų kas gali tapti gerovės konsultantu, todėl žemiau pateikiame atsakymą į šį klausimą.

Gerovės konsultantai pasaulyje. Gerovės konsultantai pasaulyje teikia žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas pakopinio gydymo kontekste, kai atlikus kliento būklės įvertinimą, lengvi sutrikimai ar problemos yra sprendžiamos žemesnės kvalifikacijos specialistų minimaliomis intervencijomis ir siūloma kreipti klientus į aukštesnio lygio specialistus tik būklei negerėjant arba jei jau pirminio įvertinimo metu aišku, kad sutrikimas yra rimtesnis, nei žemo intensyvumo paslaugų specialistas gali imtis spręsti.
„Gerovės konsultantų modelis“ taikomas ir yra labai pasiteisinęs Anglijoje, Australijoje ir Norvegijoje, kurios per paskutiniuosius dešimt metų ypatingą dėmesį skyrė pakopinio gydymo ir inovatyvių programų, skirtų gydyti dažnus psichikos sutrikimus, vystymui ir įgyvendinimui.
Gerovės konsultantų modelio tikslas Lietuvoje - paskatinti suaugusius asmenis kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais, t. y. esant tik lengviems streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiams, ir teikti jiems įrodymais pagrįstas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas, paremtas kognityvine elgesio terapija. Paslaugos teikiamos specialistų, gerovės konsultantų, specialiai paruoštų apmokamų, supervizuojamų ir prižiūrimų supervizorių bei turinčių nustatytą išsilavinimą.
Gerovės konsultantai bus apmokyti įvertinti kliento būklę ir jai negerėjant ar blogėjant turės nukreipti/rekomenduoti klientams kreiptis į aukštesnį lygmenį, t.y. psichologo ar gydytojo konsultacijai.
Gerovės konsultantais gali tapti specialistai, turintieji atitinkamą išsilavinimą, t.y.:
• Įgiję ne žemesnį nei bakalauro laipsnį šių krypčių mokymuose (pagal „Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose“, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075):
o Sveikatos mokslų krypties: G01 Medicina, G04 Visuomenės sveikata, G06 Reabilitacija, G08 Slauga ir akušerija;
o Socialinių mokslų krypties: J04 Socialinis darbas, J07 Psichologija.
• Pirmenybė tapti gerovės konsultantu bus teikiama medicininį ar psichologinį išsilavinimą turintiems specialistams.

Norintieji tapti gerovės konsultantais turės baigti specialius mokymus, t.y. asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Gerovės konsultantų mokymai
Aukščiau nurodytus mokymus organizuos Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Mokymus sudarys 320 val. teorija ir praktikos darbai bei 124 val. klinikinės ir individualios supervizijos. Mokymus planuojama pradėti 2021 m. antrąjį pusmetį. Pageidaujantiems tapti gerovės konsultantais rugsėjo pradžioje skelbsime informaciją apie savivaldybes, kurios steigs gerovės konsultantų etatus, ir bus galima pretenduoti į skelbiamas pozicijas.Grįžti į peržiūrą